Hantar tiket aduan
Institut Kemajuan Desa > Sistem Bantuan Teknikal CPM > Hantar tiket aduan
 

Sila gunakan borang ini untuk menghantar tiket aduan anda. Hanya Nombor MyKad yang telah didaftarkan di dalam Direktori INFRA sahaja boleh menghantar tiket aduan. Sila pastikan anda mengisi medan bertanda *

Nombor MyKad: *
Nama: *
Emel: * @infra.gov.my

Masalah / Kerosakkan: *
Keutamaan: *
No. Daftar Aset:
KKLW/INFRA/

Mesej: *

Lampiran:

Had muat naik fail
 
 
 
 
 
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid